चाकरी चाप्लुसी याचना गर्नुस् पाइन्छ
प्रार्थना गर्नुस् फूल भेटी छर्नुस् पाइन्छ

हुन्न हुँदैन भन्दै नभन्नुस् बिर्सेर पनि
मानेर आज्ञा पाइखाना चर्नुस् पाइन्छ

यस्तो भन्यो उस्तो भन्यो फलानाले त
साँझै बिहानै दुबै कान भर्नुस् पाइन्छ

हात मल्नुस् तेल घस्नुस् खुट्टा दल्नुस्
सभक्ति आँसु बनेर झर्नुस् पाइन्छ

नगरी सेवा मिल्दैन मेवा कतै पनि
सेवक हूँ भन्दै पाउमा पर्नुस् पाइन्छ ।