बाख्रा पालन गर्दथ्यो मन दिई ‘काले’ घरैमा बसी !
आफैं मस्त चराउँथ्यो वनवनै बोका र बाख्रा, खसी !!
जे खोजे पनि मिल्छ रे गुगलमा भन्ने गरेको सुनी !
‘काले’ धाउँछ साँझ साइबरमा बाख्रो हरायो भनी !!