वोली वोल नसंझ टिप्पन खरा, आलोचना हो चना
हैनन् बाँण र भाँण टिप्पन कडा, आलोचना हो तना ।
हुन् आलोचक मित्र औ गुरु तथा, हुन् मार्गका दर्शक 
सत्ताको रखबार शासन सफा, गर्नेछ आलोचक ।। १ ।।

वोली तर्सन हुन्न टिप्पन सुनी, नेता तिमी देशको 
आवेगी नबनेर धैर्य लिइद्यौ, निष्पक्ष सम्वृध्दिको ।
चुत्था रीस र राग क्रोध नगरी, बन्द्यौ उदारीमना 
वोली वोल नसंझ लेख कविता, आलोचना हो चना ।।२।।

धादिङ