१.
घर लिपेको पनि राम्रो हुन्छ, पोतेको पनि राम्रो हुन्छ 
बाँझो खनेको पनि राम्रो हुन्छ, जोतेको पनि राम्रो हुन्छ 
बन्द गर तिम्रा कुटिल हाँसोका बत्तिसीहरू 
निष्कलङ्क हाँसो त थोतेको पनि राम्रो हुन्छ ! 

२.
भत्काएर आफ्नै छानो, खामा बेच्ने पो रहेछन् 
चेलीकै शरम ढाक्ने जामा बेच्ने पो रहेछन् 
जस–जसलाई विनाशर्त देश बनाउन पठायौँ 
चोक्टाचोक्टा पारीकन आमा बेच्ने पो रहेछन् ! 

३.
आजका हरिकङ्गालहरूको भोलि मोटर–कार हुन सक्छ 
हिजोका सडक–छापहरूको भव्य घरबार हुन सक्छ 
आफ्ना लागि त पशुहरूले पनि केही गर्छन् हजुर 
देशका लागि गर्न सके पो जन्मेको सार हुन सक्छ !