मञ्जरी पालुवा फूल भै आँकुरा
देखिई बैंसकी सुन्दरी झैं धरा ।
हर्ष, उल्लासको माधवी पर्वमा 
एकता फुल्न द्यौ है नयाँ वर्षमा ।।१।।

वेदना, कष्ट जञ्जाल जो झेलिए
त्यागिद्यूँ फोहरी खेल जो खेलिए ।
भो नहोस् राष्ट्र यो फेरि सङ्घर्षमा
क्यै नयाँ योजना होस् नयाँ वर्षमा ।।२।।

द्वन्द्वको बन्दको बन्द होस् भावना
नित्य सद्भावकै निम्ति होस् साधना ।
गाइयोस् नाचियोस् बाँचियोस् हर्षमा 
कर्ममा स्वच्छता होस् नयाँ वर्षमा ।।३।।ा

सभ्यता शिष्टता नै सिकून् बालक 
सौम्य नेतृत्व होस् नीतिको पालक ।
देशकल्याणकै ध्येय होस् मर्ममा 
पूर्ण यो कामना होस् नयाँ वर्षमा ।।४।।

सूर्यका रश्मिले चम्कियून् टाकुरा
राष्ट्रउत्थानमै वज्रियून् पाखुरा ।
न्यूनता क्यै नहोस् मानवी धर्ममा 
विश्वमै बन्धुता होस् नयाँ वर्षमा ।।५।।

दुष्टता नासियोस् भ्रष्टता भासियोस्
क्रूरता मासियोस् दासता त्यागियोस् ।
आत्मसम्मानको नाद होस् गर्भमा
अस्मिता उच्च होस् यो नयाँ वर्षमा ।।६।।

द्रव्यमा तौलिने भो नहोस् उत्सव
ज्ञानविज्ञानकै बर्सियोस् वैभव ।
वीरगाथा उही झल्कियोस् गर्वमा 
उच्च आस्था यही होस् नयाँ वर्षमा ।।७।।

आपसी स्नेहको फैलियोस् सौरभ
एकतामै रहोस् राष्ट्रको गौरव ।
साथसाथै रहौं दुःखमा हर्षमा
आँतमै स्निग्धता होस् नयाँ वर्षमा ।।८।।