Author Details

 • गौरी प्रधान Total Record 28

  कहिले देशको
  नाम फेर्ने कुरा गर्छौ
  कहिले देशको
  झण्डा फेर्ने कुरा गर्छौ
  कहिले देशको
  भूगोल फेर्ने कुरा गर्छौ
  कहिले देशको
  सगोल फेर्ने कुरा गर्छौ
  साथी,
  नयाँ नेपाल
  बनाउने नै हो भने
  सबैभन्दा पहिले
  तिम्रो बिग्रेको दिमागको
  कलपूर्जा फेर्ने कुरा गरौँ
  हाम्रो भत्केको समाजको
  कुप्रथा फेर्ने कुरा गरौँ,
  देश
  दुखिरहेको छ
  यहाँको
  कुव्यवस्था र कुसंसस्कार
  यहाँको
  विभेद र दुर्व्यवहार फेर्ने कुरा गरौं,
  नेपाल
  हाम्रो साझा घर हो
  यसको बिभाजन होइन
  विविधता बीचको एकता
  खोज्ने कुरा गरौं ।

  काठमाडौं