उ उ भन्दै दिनहरू बिते, खै त हाम्रो विधान ?
टुक्का झार्दै गडडड गर्यौ, खै दिदैँनौ विधान ??
मन्ने भन्दै कुम कति घुमे, खै रचेनौ विधान ???
थोत्रा धोत्रा अधम अगुवा, खन्न थाल्द्यौ चिहान ।।१।।

जिल्ला गाउँ नगरहरूमा, फ्रेस म्यान्डेड छैन ।
उ उ भन्दै नहिँड अब ता, मानितो नै हुँदैन ।।
नौला टुक्का नछर अहिले, भन्दछन् “ओल” ओली ।
“चण्डै” भन्छन् “प्र” त हटिसक्यो, बोलमा छैन गोली ।।२।।

रोगी भोगी अगतिशील हौ, पश्चगामी गुलामी ।
नेता बन्ने रहर नगरे, छाम औकात जानी ।।
छल्ने दल्ने लुटफुट गरी, के गरी शीर्ष हुन्छौ ?
देउ सत्ता नव युवकमा, नत्र भूतै गनिन्छौ ।।३।।
धादिबेँसी