सात सालमा एक हुल प्रेत आए
सात साल अघिको भूत आउँछ भनेर तर्साए
तशीर्षका जनताको मान सम्मान
सात साल पछिका प्रेतहरूले दश वर्ष खाए ।

सत्र सालमा अर्का प्रेत आए
सात साल अघिको र सत्रसाल अघिको पनि
दुइटै भूतहरू आउँछन् भनेर तर्साउँदै
सत्र साल पछिका प्रेतहरूले तिस वर्ष खाए ।

छयालीस सालमा फेरि पुरानै प्रेतहरू मिलेर आए
फेरि सत्र सालको भूत आउँछ भनेर तर्साउँदै
पुरानै प्रेतहरूले सोह्र वर्ष खाए ।

बाउन्न सालमा त करबीर मसान नै जाग्यो
सातसाल, सत्र साल र छयालीस सालका सप्पै भूतहरू
एक्कै चोटी हुल बाँधेर आउँछन् भनेर तर्साउँदै
नयाँ प्रेतले कैयौं नरबलि घरबली भकाभक खायो ।

अबत सात साल पछिका सप्पै प्रेतहरू मिलेछन्
एकहत्तर सम्म खाए अब बहत्तर सालमा आउंँदै छन्
पुराना सप्पै भूत देखाई देश र जनता तर्साउँदै छन्
अब त बैसट्ठी सालको भूत आउँछ भन्दै छन्
भूतका कुरा पत्याएर जनता प्रेतका कुरा मान्दै छन् ।
काठमाडौं