धावा बोलेँ कुरीति बिरुद्ध भिड़ने हो कसो गरी
गौँडा कुर्छन् दुर्बासाहरू– हिँड़ने हो कसो गरी
भेटिन्छन् यहाँ सन्त महन्त अनेक ढोंगीहरू
हुन्न लेखेको निधारमा चिन्ने हो कसो गरी !?
काठमाडौं