१.

उस्तै छ देश
बनाउँछन् विदेश
नेपाली युवा ।

२.

देशको माटो
युवा परिश्रमको
हेर्दै छ बाटो ।

३.

नेपाली ठिटो
बल छँदा विदेश
नहुँदा देश ।

४.

रेमिटेन्समै
बेच्नु छ युवा जोश
देशको नीति ।

५.

विदेशी धन
कमाउन छ गाह्रो
मास्न सजिलो ।
झापा