१.
उनले तर्ने खोला तिमी पनि तर्न सक्छौ
खाली झोलामा पत्थर तिमी पनि भर्न सक्छौ
कसैलाई पुर्न तिमीले खनेको खाडलमा
अरुमात्र होइन तिमी पनि पर्न सक्छौ ।

२.
जनता नै नभएको देश जस्तो लाग्छ
जता र्हेयो बाँदरको मेस जस्तो लाग्छ
निसाफ गर्ने ठाउँ पनि पार्टी अफिस बन्दै गए
बस्ने भन्दा छोडी जाने वेस जस्तो लाग्छ ।

२०७२