उठ्, पुछ्
खा, चुठ्
दुगुर्, दुगुर्

स्वाँः स्वाँ !
बस्, धस्
हस् हजूर !
लुखुर लुखुर

स्याँः स्याँः
तिहुन्, तमाखु–
पापाको संसार
ऐजन ऐजन
लम्पसार !

‘कारिन्दाको दिनचर्या’ सङ्ग्रहबाट