परिवर्तन हाम्रो चाहना हो
परिवर्तनलाई रोकिनु हुँदैन
दुई दिनमा सरकार बन्नुपर्छ तीन दिनमा ढल्नुपर्छ
हरेक पाँचपाँच दिनमा सरकार बदल्नुपर्छ
सबैले पालो पाउनु पर्छ
विभागीय भन्दा बिना विनाविभागीय मन्त्री धेरै राख्नु पर्छ ।