१.परीक्षा
चोरीबाट क्रमशः पदोन्नति भई
डाकैतीसम्मै पुगेको छ ।
पढ्दै नपढी पास चाहिने रोगले
यहाँ शिक्षाको मुहान नै सुकेको छ ।

२. चल्तीका शब्द
माइक्रो बस सहरमा
माइक्रो मिडी रहरमा
माइक्रो इकोनोमिक्स बजारमा
माइक्रो बायोलोजी हजारमा
चल्तीका शब्दले
सर्मसर्म मैँ मर्म पार्छ ।

३. सन्तान
पार्टीका कार्यकर्ताजस्तै हुन्
सन्तानहरू पनि
साना हुन्जेल –मर्छन् भन्ने डर !
हुर्केपछि –मार्छन् भन्ने डर !!

४. सूचनाको हक
सजिलो सरल हुँदा
अधिकारको कुरा,
गाह्रो साँघुरो पर्दा
काम सरो भाँडो
आफल तेरो ठाँडो !

मन्थली, रामेछाप