हाम्रो देशमा विश्वको अग्लो हिमाल छ
यसमा हामी नेपालीको ठूलो धाक छ
त्यो हिमाल अग्लो हुनुमा नेपालीको के योगदान छ ?
फाेकटिया धाकमाथि फोस्रो अभिमान छ

हाम्रो देशमा बुद्ध जन्मिए
नेपालीले यसमा ठूलो गर्व गरे
बुद्ध नेपालमा जन्मनुमा नेपालीको के योगदान छ ?
फाेकटिया धाकमाथि फोस्रो अभिमान छ

हाम्रो देश प्राकृतिक सुन्दरताले भरिएको छ
यसमै ठूलो धाक लगाउने गरिएको छ
देशको प्रकृति सुन्दर हुनुमा नेपालीको के योगदान छ ?
फाेकटिया धाकमाथि फोस्रो अभिमान छ

जलश्रोतमा विश्वकै धनी देश हाम्रै हो
पानि पिउँदा हैजा नलागे र पानी आउने धारा भइदिए त्यो पनि राम्रै हो
देशमा खोलानाला हुनु र बर्षामा पानी पर्नुमा नेपालीको के योगदान छ ?
फाेकटिया धाकमाथि फोस्रो अभिमान छ

हाम्रा पुर्खाले विश्व युद्धमा अर्काको शत्रु अर्काको देशमा गएर मारे
बाहादुरीमा नाम कमाए तक्मा हात पारे
उनीहरूको त्यो बहादुरीमा हामीहरूको के योगदान छ ?
फाेकटिया धाकमाथि फोस्रो अभिमान छ

मानव इतिहासकै पुरानो पूर्विय सभ्यता हाम्रो हो
पश्चिमी सभ्यताभन्दा हाम्रो पूर्विय सभ्यता राम्रो हो
त्यो सभ्यतालाई यो असभ्यतामा पुर्याउन हाम्रो के योगदान छ ?
फाेकटिया धाकमाथि फोस्रो अभिमान छ

काठमाडौं