“बानेश्वरको घरजग्गा भ्यालुएसन गरिमाग्ने मान्छे आयो त ?” भ्यालुएटरले आफ्नो कारिन्दालाइ सोध्यो ।

“आउन त आयो सर तर पचिसहजार रुपैयाँभन्दा बढी दिने त कुरै गर्दैन त । कस्तो सन्क्यासन्क्या कुरा गर्छ”– कारिन्दा चुक्ली लगाउन पछि परेन ।

“ए ! त्यसलाई लोन चैं चारचार करोड चाहिने अनि दुईलाख खर्च गरभन्दा पनि नगर्ने रे ?– भ्यालुएटर जङ्गियो ।

“के गरौं त सर ?” – कारिन्दाले अनुमति खोज्यो ।

“डेढ आना जग्गा घटी छ भनेर रिपोर्ट पठाइ दिनु”– भ्यालुएटरले आदेश दियो ।

गौरादह–७, झापा