कर्ण दासहरू
देश भक्तिका गीत गाउँथे 
मंगल दासहरू
शुभकामनाका गीत गाउँथे
कृष्ण दासहरू
प्रेमका गीत गाउँथे
राम दासहरू
बिरहका गीत गाउँथे

गंगा दासहरू 
यात्राका गीत गाउँथे
धन दासहरू
स्वार्थका गीत गाउँथे
मन दासहरू
मित्रताका गीत गाउँथे
भूदासहरू
मुक्तिका गीत गाउँथे

धर्म दासहरू
जीवनका गीत गाउँथे
कर्म दासहरू
पसिनाका गीत गाउँथे
तर बिचरा ! 
चरण दासहरू
शरण दासहरू भने
सधैंभरी स्वामी भक्तिको
एउटै गीत, एउटै भजन 
गाई रहेछन्, भजी रहेछन् ।

काठमाडौं