।१।
उम्लिने माया
पोखिन्छ भन्थे सबै
नउम्लि सुक्यो ।

।२।
घमण्डी बाँस
हिड्यो आकाश छुन
सकियो फुर्ती ।

।३।
माया पिरति
काँचका झिल्के चुरा
दर्पन छाया ।

।४।
केयुकेएल
हावा बेच्छ खन्खनि
पानी असुल्छ ।

।५।
नेता हाम्रा
न एता छ न उता
कता हो कता ।
भोजपुर