अझै देशमा चोट आलो रहेछ 
हितैषी भन्यौं भित्र कालो रहेछ

नयाँ वस्त्र बाँड्यौं भनी गर्जिएथे
लुगा के फगत् जीर्ण टालो रहेछ

बने दास पर्गेल्न सक्तैन साँचो
कठै दृष्टिमा दोष जालो रहेछ

भने योग्यता काम मिल्ने कसी हो 
नयाँ कर्मचारी त ‘सालो’ रहेछ

मचाई तहल्का भने बाघ आयो 
गरी गौर हेरेकक बिरालो रहेछ ।

सुर्खेत