अहम् जुध्न छाडे कहाँ युद्ध हुन्छन् 
भए शान्ति घाँटी कहाँ रुद्ध हुन्छन्

सबै धर्मको मूल सिद्धान्त साझा
बुझेको भए को कहाँ क्रुद्ध हुन्छन्

’प्रजातन्त्र’ माग्दा ‘महा–पाप’ ठान्ने
सबै व्यक्ति ’जङ्गे’ कहाँ ’जुद्ध’ हुन्छन्

लुगामात्र सेता सधैँ कर्म कालो
भिरी रामनामी कहाँ शुद्ध हुन्छन्

गृहस्थी र आफन्त बिर्सी चटक्कै
सबै राज त्याग्ने कहाँ बुद्ध हुन्छन् !

सुर्खेत