अहिंसा भनी थाप्छ आफू धराप
भिरी रामनामी पखालिन्न पाप

छ बिन्ती सबैमा निजी स्वार्थ राखी 
जलाएर यो देश आगो नताप

भनेथ्यौ मिली देश निर्माण गर्छौं
भयो युद्धमात्रै कहाँ भो मिलाप

गरे काम राम्रो उही हुन्छ दोषी 
परेको हुनाले सतीकी सराप ।

नअट्ने दुई साथ राख्दा मिलाई
यहाँ जोर तरबार एकै छ दाप ।

सुर्खेत