१.
गजब कुरो गर्नुहुन्छ !
“अन्तर्वार्ताकारज्यू, भन्नुहोस् त
तपाईँ कुन कुन आधारमा छान्नुहुन्छ ?
के का निम्ति कस्तो उमेदवारलाई योग्य मान्नुहुन्छ ?”

“वाह मित्र, क्या गजब कुरो गर्नुहुन्छ !
के मलाई आफन्तै नभएको ठान्नुहुन्छ ?
अथवा तिनलाई छान्नै नजान्ने ठान्नुहुन्छ ?”

२.
सत्य सेवा सुरक्षणम्
“प्रहरी दाइ, यो डण्डा सधैं लिनुहुन्छ ?
कि कहिलेकाहिं कसैलाई दिनुहुन्छ ?”

“वाह मित्र, क्या गजब कुरो गर्नुहुन्छ !!
जुन डण्डामा सत्य सेवा सुरक्षणम् हुन्छ 
त्यो आफैले राखेर पनि कहीँ काम हुन्छ ?”

३.
भन्नुहोस् त नेताजी 
“नेताजी, भन्नुहोस् त के के भयो ?
देश विकासको आश्वासन कता गयो ?
हाम्रो जिल्लामा कुनै राम्रो योजना पार्नुभयो ?”

“वाह मास्टरजी, गजब कुरो गर्नुभयो 
हेर्नु भएन कति जनाको सरुवा भयो ?
कति जनाको सजिलै जागिर गयो ?
योजना पार्ने कुरा मसित किन गर्नुहुन्छ ? 
त्यो त योजना आयोगसितै सोधे हुन्छ !”

‘आजको खबर’बाट