लेख्यो लेख्यो हुन्न केही लेख्छ तर पनि 
सेक्यो सेक्यो हुन्न केही सेक्छ तर पनि

कति आए कति गए यसो उसो भन्ने 
देख्यो देख्यो हुन्न केही देख्छ तर पनि

यता टेक्यो उता टेक्यो धराप छ सारा 
टेक्यो टेक्यो हुन्न केही टेक्छ तर पनि

नियति यो लेखकको अझ धर्म हो कि ?
फेक्यो फेक्यो हुन्न केही फेक्छ तर पनि

छेक्न खोज्यो विकृतिको सारा मूलहरू
छेक्यो छेक्यो हुन्न केही छेक्छ तर पनि