तिम्रो कानबाट अर्कैले सुनेको देखिन्छ
तिम्रो आँखाबाट अर्कैले हेरेको देखिन्छ
साँच्चै तिमीलाई खोपीको देउता बनाएको हो त मित्र ?
तिम्रो मुखबाट अर्कैले बोलेको देखिन्छ ।

२०७६ असार २८