अब त साथी फ्रोजन खाने बानी परिसक्यो
बासी सडेकोले स्वास्थ्यमा नोक्सानी परिसक्यो

शुद्ध ताजा खाने त अब धेरै परको सपना
छुट्यो ढुङ्गे धारा बोतलको पानी परिसक्यो

पसलदेखि घरसम्म रेफ्रिजेटरको खानेकुराले
औषधी चक्की गोली जानाजानी परिसक्यो


आइस भिजेको चिसोले माइक्रोवेभको तातोले
भोजन र आन्द्राभुँडीको खिँचातानी परिसक्यो

खेतबारी हरियाली फलेको(पाकेको कहाँ पाउनु 
यहाँ त अब यस्तैमा जिन्दगानी परिसक्यो ।

५।२६।२०१९ 
लस एन्जेलस