एउटाले हेर्नलाई काम लाग्छ 
आँखा लान्छु भन्यो
अर्कोले लुट्न काम लाग्छ हात लान्छु भन्यो
र अर्कोले भाग्न काम लाग्छ
खुट्टा लान्छु भन्यो ।

भर्न जानेनन् कसैले
रित्याउन मात्रै जाने
जोड्न जानेनन् कसैले
चुँड्न मात्रै जाने
हँसाउन जानेनन् कसैले
रुवाउन मात्रै जाने
मिल्न जानेनन् कसैले
झगडा गर्न मात्रै जाने ।

एउटाले सोच्नलाई काम लाग्छ 
दिमाग लान्छु भन्यो
अर्कोले पिउनलाई काम लाग्छ 
रगत लान्छु भन्यो
र अर्कोले सूप बनाउनलाई काम लाग्छ 
हाडखोर लान्छु भन्यो ।

मेरो देश अहिले सिकिस्त बिरामी छ
र कोमामा बसेर उपचार गरिरहेको छ ।

२०७६ असार १६