हुन् देव बाबुआमा, यो देश धाम लाग्छ
बुझ्दैन खोज्न मान्छे अन्यत्र लाम लाग्छ

सोचाइ छन् हजारौँ कर्तव्यको छ सीमा
मान्छे विवेक जस्तो घोडा लगाम लाग्छ

सत्ता रहन्न लामो सिद्धिन्छ राइँदाइँ
फाटेर मेघ खुल्दा आकाश घाम लाग्छ

फेरिन्छ रीति नै हो राम्रो तथा नराम्रो
घर्की शरद् धरामा हेमन्त याम लाग्छ

काँडा र दुष्ट दाँज्दा काँडा छ लाभदायी
काँडा निकाल्न काँडा चाहिन्छ काम लाग्छ