स्वास्नी ज्वाइँ भिनाजु भाइ भतिजा भान्जी फुपू माइजू
काका देवर साढुभाइ ससुरा सासू तथा भाउजू
चम्चा डाडु सबै छिमेकतिरका आफन्त डोको भरी
चौतर्फी गणतन्त्रनामक चरी चर्दैछ चीँचीँ गरी ।